ABC poszkodowanego, czyli jak się zachować po wypadku

W programach telewizyjnych co jakiś czas pojawiają się kampanie reklamowe zwracające uwagę na konieczność bezpiecznego zachowania na drodze. Drastyczne spoty reklamowe mają w założeniu ich twórców poprawiać świadomość uczestników ruchu, pokazując skutki brawury i braku wyobraźni. Oprócz tego typu reklam społecznych warto byłoby zająć się podnoszeniem wiedzy osób poszkodowanych na temat praw, które im przysługują, a także roszczeń, jakich mogą dochodzić z tytułu szkody spowodowanej wypadkiem. Świadomość prawna obywateli jest niezadowalająca, a działania zmierzające do zmiany tej sytuacji powinny być coraz intensywniejsze. Cenną inicjatywą wydaje się Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych, czyli ulotka zawierająca ważne informacje dla kierowców dołączana do nowej polisy ubezpieczeniowej.

Poszkodowany najczęściej posiada ograniczoną wiedzę na temat roszczeń, które mu przysługują. Niewykluczone, że często wychodzi zadowolony ze szpitala, czy poradni rehabilitacyjnej, nie uświadamiając sobie, jak wysokich świadczeń może dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Oblicza się, że w Polsce prawie siedemdziesiąt tysięcy osób staje się ofiarami wypadków, a blisko 90% nigdy nie podejmuje wysiłku związanego z wywalczeniem należnych świadczeń. Uszkodzony, bądź zniszczony samochód, zniszczona odzież, czy okulary, obrażenia ciała, koszy dojazdów do lekarzy. Lista ewentualnych roszczeń jest często naprawdę długa.

Aby poszerzyć wiedzę na temat sytuacji osoby poszkodowanej, warto sięgnąć po obowiązujące przepisy, które znajdują się w Kodeksie cywilnym, Ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 2003 roku, czy Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 2003 roku. Stara rzymska zasada „Nieznajomość prawa szkodzi” niewątpliwie pozostaje aktualna na polskim rynku ubezpieczeń, na którym część towarzystw wykorzystuje niewiedzę klientów, podejmując korzystne dla siebie decyzje.

Kluczowym dokumentem w przypadku dobrowolnie zawieranych umów ubezpieczenia są ogólne warunku ubezpieczenia normujące zasady postępowania po wystąpieniu szkody, sposoby ustalania wartości odszkodowania, czy dokumenty niezbędne do złożenia w oddziale ubezpieczyciela. Jedną z bezwzględnych zasad odnoszących się do czynności związanych z likwidacją szkody pozostaje rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na korzyść poszkodowanego. Zakład ubezpieczeń powinien jednocześnie dążyć do zrozumiałego i jednoznacznego formułowania treści ogólnych warunków.

Do obowiązków poszkodowanego należą z kolei takie czynności jak: zawiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu i to najlepiej w tym samym dniu. Spisanie danych świadków, zabezpieczenie i sfotografowanie miejsca, wezwanie straży pożarnej, czy policji to następne istotne elementy prawidłowego zachowania poszkodowanego. Należy cierpliwie czekać na przyjazd karetki pogotowia, gdyż dolegliwości, czy uszkodzenia ciała spowodowane wypadkiem mogą być niewidoczne, albo wystąpić dopiero kilka dni później.

Trzeba jeszcze raz powtórzyć, że brak automatyzmu w realizacji świadczeń pieniężnych z tytułu szkody oznacza konieczność posiadania tzw. świadomości odszkodowawczej przez osobę, która może dochodzić swoich roszczeń. Przewaga ekonomiczna ubezpieczyciela, prowadzenie tzw. gry na zwłokę, czy zawiłe procedury nie zwalniają od poszerzenia własnej wiedzy na temat prawa, dzięki czemu można liczyć na otrzymanie pełnego odszkodowania w możliwie najkrótszym czasie od powstania szkody.

Autor: Dariusz Brzostowicz, prawnik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *