wypadeksamochodowy.com.pl

motoryzacja, transport, praca

podatek od zakupu samochodu
Motoryzacja

Ile wynosi podatek od zakupu samochodu?

Kupując używany samochód, należy pamiętać i uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Poza opłaceniem podatku trzeba także pamiętać o przerejestrowaniu samochodu oraz o wykupienie polisy ubezpieczeniowej, która jest obowiązkowa. Ważne jest to, że jeśli podatek nie będzie opłacony, wówczas nie można zarejestrować samochodu.

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych inaczej PCC jest rodzajem podatku pobieranego od umowy sprzedaży, pożyczki lub darowizny, które zawierane są między osobami fizycznymi. Podatek od czynności cywilnoprawych dotyczy ruchomości, nieruchomości, a także prawa majątkowego.

Podatek od zakupu samochodu – wysokość

Stawka podatku od zakupu samochodu może mieć różną wielkość, na co wpływ ma rodzaj przedmiotu. Podczas kupna samochodu podatek wynosi 2% całej wartości pojazdu.
Jeśli auto warte jest mniej niż 1000 zł, wówczas nie trzeba opłacać podatku od zakupu samochodu. Termin na uiszczenie opłaty podatku wynosi 14 dni od dnia podpisanie umowy kupna samochodu.

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Zapłacenie podatku od samochodu jest konieczne kiedy kupiony został samochód używany od osoby prywatnej i została zawarta umowa kupna – sprzedaży.
Podatkiem objęte jest auto, które w czasie zakupu znajdowało się w Polsce lub gdy kupujący mieszka w Polsce, albo kiedy umowa została sporządzona na terenie kraju. Podatek ten opłaca się także wtedy gdy w sprzedaży uczestniczy komis samochodowy niebędący właścicielem pojazdu.

Jak zapłacić podatek od samochodu?

Aby zapłacić podatek od zakupu samochodu, należy wypełnić deklarację PCC-3 i złożyć ja w Urzędzie Skarbowym. Do wypełnienia deklaracji niezbędne są dowód osobisty właściciela pojazdu, dowód rejestracyjny samochodu oraz umowa kupna – sprzedaży. Jeżeli auto jest własnością kilku osób, wówczas do deklaracji należy dołączyć wniosek PCC-3/A.
Kwotę podatku zapłacić można w kasie Urzędu Skarbowego lub przelać na konto bankowe urzędu. Po dokonaniu zapłaty trzeba potwierdzić ją, ponieważ dokument potwierdzający jest potrzebny do zarejestrowania samochodu.
Nieopłacenie podatku skutkować może karą za wykroczenie lub być traktowane jako przestępstwo skarbowe. Wielkość kary zależy od tego czy kupujący sam przyzna się do winy i opłaci podatek z odsetkami, a także od tego czy nieopłacenia podatku zostanie wykryte przez Urząd Skarbowy. Kara za nie opłacenie podatku może wynosić od 280 do 56 000 zł.

Kiedy nie trzeba opłacać podatku od samochodu?

Jest kilka wyjątkowych sytuacji, w których nie trzeba płacić podatku od zakupu samochodu. Podatku tego nie trzeba płacić kiedy samochód kupiony został w salonie samochodowym, komisie samochodowym będącym właścicielem samochodu oraz kiedy auto kupiono od osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Kiedy samochód kupiony został za granicą i umowa także sporządzona została poza krajem, wówczas płaci się podatek akcyzowy.
Z opłacenia podatku od zakupu samochodu zwolnione są osoby niepełnosprawne, które kupiły auto na własne potrzeby.