wypadeksamochodowy.com.pl

motoryzacja, transport, praca

wniosek o rejestracje pojazdu
Motoryzacja

Tych błędów nie wolno popełniać przy zakupie auta

Zakup samochodu wiąże się z długimi poszukiwaniami oraz dużym wydatkiem, jednak cały proces nie kończy się na podpisaniu umowy i opłaceniu pojazdu. Nie warto zapominać o wszelkich formalnościach, które jako nowi właściciele powinniśmy spełnić. Sprawdź, o czym nie warto zapominać przy zakupie auta.

Umowa kupna-sprzedaży – czego nie może zabraknąć?

Umowa kupna-sprzedaży jest dokumentem potwierdzającym fakt zakupu pojazdu, ale nie tylko. To również dowód na to, że jesteś nowym właścicielem owego auta. Jej brak lub znacząca wadliwość uniemożliwia nam zgłoszenie samochodu do zarejestrowania. Z tego względu należy szczególnie zwrócić na nią uwagę, w trakcie uzgadniania transakcji ze zbywającym. Prawidłowo sporządzona umowa musi składać się z takich elementów, jak:

 • daty i miejsca spisania;
 • danych sprzedawcy i nabywcy pojazdu;
 • informacji technicznych o samochodzie;
 • kwoty transakcji;
 • daty przekazania nabywcy;
 • oświadczenie zbywającego o prawach do własności auta;
 • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu;
 • informacji, do kogo należy obowiązek uiszczenia podatku tzw. PCC;
 • listy dokumentów przekazanych przez sprzedawcę nabywcy, w tym dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu czy polisy OC.

Nie warto zapominać o tym, aby umowa była sporządzona w dwóch kopiach, a co najważniejsze, żeby widniały na niej własnoręczne podpisy obu stron transakcji.

Zakup pojazdu a rejestracja w Wydziale Komunikacji

Po zakupie auta trzeba je zarejestrować w Wydziale Komunikacji w odpowiedniego urzędzie. W zależności od miejsca zamieszkania będzie to Starostwo Powiatowe (powiaty), Urząd Miasta (miasto na prawach powiatu), Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy (Warszawa). Na zgłoszenie zmiany właściciela pojazdu mamy 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Po upływie tego czasu możemy zostać obciążeni karą grzywny w wysokości od 200 – 1000 zł. Przerejestrowanie samochodu wymaga złożenia przez nas odpowiedniego wniosku, którego wzór znajdziesz na stronie: https://wnioskionline.pl/wnioski/komunikacja/wniosek-o-rejestracje-pojazdu-wzor/

Oprócz wniosku powinniśmy mieć przy sobie:

 • dokument tożsamości;
 • dowód własności, czyli umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, czy umowę darowizny;
 • dowód rejestracyjny;
 • kartę pojazdu (jeżeli została wydana);
 • polisę OC;
 • wyciąg ze świadectwa homologacji;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Brak któregokolwiek z tych elementów może przyczynić się opóźnienia procesu przerejestrowania, a nawet go skutecznie uniemożliwić. Szczególnie warto pamiętać o opłatach wiążących się z usługami świadczonymi przez urząd. Łączna wartość opłat wynosi aktualnie 180,50 zł, na co składają się koszty związane z wydaniem pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego czy tablic rejestracyjnych. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie dopełnić formalności, może zrobić to za nas osoba trzecia. W takiej sytuacji nie należy zapominać jednak o pisemnym pełnomocnictwie, które ta osoba przedstawi w urzędzie.