wypadeksamochodowy.com.pl

motoryzacja, transport, praca

Wypadek pożyczonym samochodem
Motoryzacja

Wypadek pożyczonym samochodem – o czym pamiętać, jak się zachować?

Jazda samochodem, choć wygodna, może być także źródłem kłopotów. Zwłaszcza gdy dojdzie do stłuczki lub wypadku. W 2021 roku odnotowano ponad 22.000 zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów mechanicznych. Warto wiedzieć, jak należy zachować się w przypadku kraksy nieswoim samochodem, ponieważ wiele osób korzysta z wypożyczalni aut, jak i porusza się po drogach pojazdami należącymi do członków rodziny lub znajomych.

Kolizja, stłuczka, wypadek, karambol – czy to to samo?

W języku polskim, zderzenia drogowe mogą nosić różne nazwy, które stosowane są zamienne. Czy jednak zawsze znaczą to samo? Używając określenia „kolizja”, powinniśmy mieć na myśli wydarzenie, którego efektem są jedynie straty materialne. W jego wyniku osoby w nim uczestniczące nie poniosły śmierci ani nie doznały urazów. Warto zaznaczyć, że jest to określenie potoczne, które nie funkcjonuje oficjalnie w polskich przepisach związanych z ruchem drogowym. Podobnie rozumiana jest „stłuczka”, jednak w jej efekcie mogło dojść do lekkiego uszkodzenia ciała, jak siniaki czy otarcia. „Wypadek” jest zdarzeniem drogowym, w którego efekcie uczestnik ruchu drogowego został ranny lub poniósł śmierć. Mówiąc o karambolu mamy na myśli zdarzenie, w którym brało udział co najmniej 5 pojazdów.

O czym pamiętać podczas wypadku autem z wypożyczalni?

Stłuczka autem z wypożyczalni opisana jest na materla.com.pl, gdzie dokładnie wyjaśniono kwestie związane z pokryciem kosztów zdarzenia drogowego, karami umownymi oraz czynnościami, które należy podjąć. Pierwszym krokiem jest zadbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Trzeba także zapamiętać, że podczas wypadku autem z wypożyczalni należy odstąpić od możliwości spisania oświadczenia, na które może nalegać wielu kierowców i bezwzględnie wezwać policję. Funkcjonariusze przygotują dokumentację, która może być podstawą do uzyskania przez wypożyczalnię ubezpieczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, w ramach OC lub AC. Konieczne jest także poinformowania pracownika firmy o zaistniałej sytuacji. Każda z nich ma swoje procedury związane z postępowaniem po zdarzeniu drogowym. Telefonicznie przekazane zostaną wszelkie instrukcje związane z dalszymi krokami lub pracownik wypożyczalni pojawi się na miejscu zdarzenia, gdy zaistnieje taka konieczność.

Jak zachować się podczas wypadku, kierując pojazdem innej osoby prywatnej?

Jak wspomniano wcześniej, wiele osób poruszających się po drogach korzysta z pojazdów należących do członków rodziny lub znajomych. W przypadku wypadku nie swoim pojazdem również istotne zadbanie o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu, w tym poszkodowanych. Warto jednak zaznaczyć, że niekonieczne jest wezwanie policji, można spisać oświadczenie. Wszelkiego rodzaju szkody pokryte będą ze składki OC przypisanej do pojazdu (ubezpieczeniu wykupywane jest na konkretny samochód, a nie osobę). Gdy posiadacz wypracował zniżki dzięki bezszkodowej jeździe, zostaną one anulowane. Mandatem ukarany zostaje jednak bezpośredni sprawca wypadku, gdy wezwana zostanie policja. Warto także pokreślić, że jeśli pojazd jest nieubezpieczony, za wszelkiego rodzaju szkody solidarnie odpowiadają właściciel pojazdu oraz kierujący.