Odszkodowania za szkody na pojeździe

Definicje pojęć związanych z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy – kolizja, wypadek progowy, katastrofa w ruchu lądowym

Definicje pojęć związanych z wypłatą odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy – kolizja, wypadek progowy, katastrofa w ruchu lądowym

Jeżeli po raz pierwszy mamy do czynienia z uszkodzeniem samochodu w zdarzeniu drogowym, to bardzo często nie tylko nie wiemy jak uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie, ale też…
Czy warto sprzedać szkodę na pojeździe Kancelarii Odszkodowawczej?

Czy warto sprzedać szkodę na pojeździe Kancelarii Odszkodowawczej?

Niestety w chwili obecnej zaniżone przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę na pojeździe stały się normą. Pomimo corocznego opłacania coraz to wyższego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,…
Najczęściej występujące błędy ubezpieczyciela w kosztorysach naprawy pojazdu

Najczęściej występujące błędy ubezpieczyciela w kosztorysach naprawy pojazdu

Po kolizji lub wypadku drogowym uzyskujemy kosztorys wykonany przez rzeczoznawcę w systemie Eurotax, Audatex lub DAT naprawy pojazdu wykonany przez rzeczoznawcę zatrudnionego przez ubezpieczyciela OC sprawcy…
Regres sprzedawcy przy niezgodności towaru z umową

Regres sprzedawcy przy niezgodności towaru z umową

Wprowadzając instytucję niezgodności towaru z umową oraz wypełniając zobowiązania nałożone przez Unię Europejską, nasz ustawodawca znacznie wzmocnił pozycję konsumenta uczestniczącego w obrocie gospodarczym. Jednakże dwu letni…
Talanx kupuje Wartę od KBC za 770 mln euro

Talanx kupuje Wartę od KBC za 770 mln euro

Niemiecka firma ubezpieczeniowa Talanx osiągnęła porozumienie z belgijską grupą KBC w sprawie kupna polskiej firmy ubezpieczeniowej Warta SA Talanx kupi 100 proc. akcji polskiego ubezpieczyciela. Umowa…
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela OC pojazdu z uwagi na siłę wyższą. Co kwalifikujemy jako siłę wyższą i kiedy może mieć miejsce wyłączenie odpowiedzialności?

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela OC pojazdu z uwagi na siłę wyższą. Co kwalifikujemy jako siłę wyższą i kiedy może mieć miejsce wyłączenie odpowiedzialności?

Zgodnie z treścią art. 436 kc, w związku z art. 435 kc, samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę…
List żelazny

List żelazny

Oskarżeni pozostający poza granicami kraju bardzo często unikają uczestnictwa w procesie ze względu na obawę zastosowania wobec nich tymczasowego aresztowania. Stwarza to sytuację, w której osoba…
Dozór, jako środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym

Dozór, jako środek zapobiegawczy w postępowaniu karnym

Zgodnie z treścią art. 275 § 1 Kodeksu postępowania karnego[1], tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza – pod dozór przełożonego…
Przesłanki odmowy przyjęcia powództwa cywilnego w postępowaniu karnym

Przesłanki odmowy przyjęcia powództwa cywilnego w postępowaniu karnym

Jak już w jednym z poprzednich artykułów wspomniano, powództwo adhezyjne daje możliwość dochodzenia przez pokrzywdzonego, roszczeń wobec oskarżonego[1]. Nie oznacza to jednak, iż zawsze będzie istniała…
Czy konieczne jest zakończenie leczenia, aby starać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku?

Czy konieczne jest zakończenie leczenia, aby starać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku?

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia…

Odszkodowania

Serwis poświęcony dochodzeniu odszkodowaniom za szkody na pojeździe i na osobie, z tytułu kolizji, wypadków drogowych i wypadków przy pracy w Polsce. Omawiamy zagadnienia praktyczne związane z likwidacją szkody, zgłoszeniem szkody, odwołaniem, przygotowywaniem kosztorysów OC i AC, walką o właściwą kwalifikację naprawy.